Actualiteiten Huurrecht Bedrijfsruimte, 12 december 2016 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €349,- (incl. lunch en lesmateriaal), Mr. Dr. G.M. Kerpestein |meer informatie |aanmelden

# cursuslocatie: hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam (routebeschrijving)

• Actualiteiten Onrechtmatige daad (incl. overheidsaansprakelijkheid), 12 december 2016 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. J.G.J. Rinkes |meer informatie |aanmelden

# cursuslocatie: hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam (routebeschrijving)

Praktijkcursus Personenschade en EVRM, 13 december 2016 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. C.C. van Dam |meer informatie |aanmelden

# cursuslocatie: hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam (routebeschrijving)

Verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap door de rechter, 14 december 2016 te Amsterdam, 6 PO NOvA/6 PE KNB, €365,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.H.N. Stollenwerck |meer informatie |aanmelden

Procesrecht voor familierechtadvocaten, 16 december 2016 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. L.M. Coenraad |meer informatie |aanmelden 

CURSUSAANBOD 2017

Erfrecht voor de praktijk, 7 februari 2017 te Amsterdam, 6 PE KNB, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. F.W.J.M. Schols |meer informatie |aanmelden

Actualiteiten Personen- en familierecht (nieuw: aandacht voor advies Staatscommissie herijking ouderschap inzake meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap), 15 februari 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, 6 PE KNB, €349,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.J.M. Nuytinck |meer informatie |aanmelden

Neurolaw & Strafrecht: impact van neurowetenschap voor  de strafrechtpraktijk, 23 februari 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €399,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. Dr. G.G.J. Knoops, Prof. Dr. D.F. Swaab en Prof. Dr. G. Meynen |meer informatie |aanmelden

Nationale en internationale betekening van gerechtelijke stukken in civiele zaken, 22 maart 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.W. Jongbloed & Mr. J. Nijenhuis |meer informatie |aanmelden

Gedrags- en tuchtrecht voor het notariaat, 6 april 2017 te Amsterdam, 6 PE KNB (+EPN), €349,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.H.N. Stollenwerck |meer informatie |aanmelden

Praktijkcursus Bestuurdersaansprakelijkheid, 24 april 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €399,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. J.B. Wezeman |in voorbereiding

Zekerheden in concernverband en MKB, 1 mei 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Mr. Dr. R.I.V.F. Bertrams |meer informatie |aanmelden

Praktijkcursus Alimentatierecht en alimentatierekenen, 18 mei 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Mr. Dr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers & Mr. A.N. Labohm |in voorbereiding

EU-Verordening Europees Bankbeslag - ingrijpende gevolgen voor de beslagpraktijk, 19 mei 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.W. Jongbloed & Mr. J. Nijenhuis |meer informatie |aanmelden

Verdeling, verrekening en afwikkeling van vermogens in het familierecht, 28 juni 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, 6 PE KNB, €399,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.J.M. Nuytinck |in voorbereiding

Huwelijkse voorwaarden voor het notariaat, 5 september 2017 te Amsterdam, 6 PE KNB, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. F.W.J.M. Schols |in voorbereiding

Praktijkcursus Beslag- en executierecht, 7 september 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.W. Jongbloed & Mr. J. Nijenhuis |in voorbereiding

| algemene voorwaarden | klachtenregeling | disclaimer | privacy en cookiebeleid |